Materiály z akcí

Tato akce byla podpořena dotací Plzeňského kraje, děkujeme! ARCHITEKTONICKÁ LABORATOŘ.docx (56716) BRAMBOROVÉ HODINY.docx (56328) KAPACITA PLIC.docx (56038) NENEWTONOVSKÁ KAPALINA.docx (57115) POKUSY SE SVÍČKOU.docx (57001) RAKETKA NA SPALOVACÍ MOTOR.docx (56641) VAJEČNÁ PEVNOST.docx...
Zde najdete popisy jednotlivých pokusů prováděných na akcích Dětská Noc vědců 25. 9. 2015 a Rozsviťme Česko! 17. 11. 2015 v Klatovech. dírková komora_pokus.pdf (303271) RYBIČKA_pokus.pdf (286835) světlovod_pokus.pdf (294348) (ne)viditelná věc.doc (128000) bludiště.doc (141824) bludiště2.doc...
Ke stažení několik materiálů, se kterými pracujeme na různých školních / družinových akcích: Vědohrátky I.pdf (524307) Vědohrátky 5_12.pdf (788112) Vědohrátky II.pdf (602531) Vědohrátky III.pdf (730968) VĚDOHRÁTKY_prvouka na zahradě.pdf (564787) logicke dvojice.pdf (219019) paměťová mříž.pdf...

Fotogalerie: Otevřená laboratoř 2016

Fotogalerie: Mozkocvična 2016

Fotogalerie: kroužky zábavné logiky

Kontakt

RNDr. Kateřina Vágnerová Klatovy +420 604 245 723 katerina.vagnerova@spektrum-kurzy.cz