Rozvoj intelektu

Zvyšování schopností myslet a řešit problémy. V Klatovech v Jedničce od září 2017. 
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování přináší vynikající výsledky ve zvyšování schopnosti myslet, řešit problémy a v rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých. Je možné ji použít jako nápravný program pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Využíváme ji jako nástroj rozvoje a zvyšování intelektového potenciálu studentů a nadaných žáků. Pracujeme s ní individuálně i skupinově dle vhodnosti.
Program je zaměřen na zvyšování učebního potenciálu a reflektování svého myšlení. Účastníci se naučí hodnotit své poznávací dovednosti, zobecnit způsoby uvažování a aplikovat své strategie do života. Učí se tak metakognici nebo metamyšlení.

V Klatovech postupně otevíráme ucelené kurzy této metody pro skupiny dětí i dospělých. Máte-li zájem, ozvěte se nám, domluva konkrétních časů probíhá individuálně dle zájmu.

 

Kontakt

RNDr. Kateřina Vágnerová Klatovy +420 604 245 723 katerina.vagnerova@spektrum-kurzy.cz